Masz pytania?

Infolinia RBDO

Masz pytania w sprawie oferty?

Dzwoń na infolinię, pon. - pt. w godz. 9-17:
+48 (22)  487 86 70

lub pisz na:
biuro@bezpiecznedane.sklep.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU BEZPIECZNEDANE.SKLEP.PL

Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie BezpieczneDane.sklep.pl oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7 o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.
 
W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklpeu BezpieczneDane.sklep.pl zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl  lub pod numer Infolinii: +48 694 415 279
 

REGULAMIN RBDO

§ 1 Zagadnienia wstępne 

Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania produktu, opisanego w §2oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Przedmiot zakupu 

Przedmiotem zakupu jest elektroniczne wydanie „Dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji”. Wydawcą projektu RBDO jest przedsiębiorstwo Marketing Communication Partners Łukasz Cieniak, z siedzibą przy ul. Wołodyjowskiego 21, 05-082 Stare Babice, NIP: 118-165-16-57, Regon: 140741937.

§ 3 Specyfikacja produktu 

Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się następujący zestaw dokumentów w formie plików PDF, spełniających (po prawidłowym ich uzupełnieniu) wymagania ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawczego do art. 39a wspomnianej ustawy. Dokumenty stanowiące przedmiot produktu są gotowe do wypełnienia i wdrożenia – składają się na nie: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym – Upoważnienie ASI, Polityka Bezpieczeństwa, Załącznik numer 1 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz pomieszczeń, Załącznik numer 2 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz zbiorów, Załącznik numer 3 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie do przetwarzania danych, Załącznik numer 4 do Polityki Bezpieczeństwa – Oświadczenie, Załącznik numer 5 do Polityki Bezpieczeństwa – Upoważnienie wyznaczające ABI, Załącznik numer 6 do Polityki Bezpieczeństwa – Ewidencja osób upoważnionych, Załącznik numer 7 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień innym Podmiotom, Załącznik numer 8 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz podmiotów, którym powierzono dane, Załącznik numer 9 do Polityki Bezpieczeństwa – Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą, Opis do pustych pól, oraz poradnik ochrony danych osobowych pod kontrolą. Kupującemu przysługuje uprawnienie do konsultacji podstawowych elementów związanych z wypełnieniem dokumentacji pod adresem faq@rbdo.pl

§ 4 Zawarcie umowy 

Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych w wersji ELEKTRONICZNEJ następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres:zamowienia@rbdo.pl

Regularna cena sprzedaży wersji elektronicznej dokumentacji RBDO, wynosi jednorazowo 445 zł brutto w tym 23% VAT i upoważnia do wdrożenia dokumentacji w 1 podmiocie na zasadach określonych w par. §6.

Ceny promocyjne obowiązują w okresach trwania promocji i są każdorazowo określone w aneksach do niniejszego Regulaminu, dostępnych pod adresem www.rbdo.pl/regulamin

§ 5 Dane osobowe

Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę Marketing Communication Partners Łukasz Cieniak z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Wołodyjowskiego 21 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.  

§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

§ 8 Wejście w życie

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2013 roku.

 

ANEKS NR 1  DO REGULAMINU OKREŚLAJĄCY ZAKUP
DOKUMENTACJI RBDO – WERSJA „PREMIUM CD”

§ 1  Zawarcie umowy zakupu dokumentacji RBDO „PREMIUM CD”

Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych w wersji „PREMIUM CD” następuje poprzez złożenie zamówienia (w systemie CASHBILL, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl).

W przypadku oferty promocyjnej, cena produktu wynosi 72,36 zł netto (+ 23% VAT)(…). Promocja obowiązuje w dniach podanych na stronie rbdo.pl/sklep do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia. Do ceny zamówienia w sklepie RBDO należy doliczyć 7 zł kosztów wysyłki.

§ 2 Specyfikacja produktu

Na produkt dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO w wersji „PREMIUM CD”, składają się:

a.       poradnik ochrona danych osobowych pod kontrolą
b.      wszystkie wersje dokumentacji przetwarzania danych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji
c.       wersja uniwersalna kompletu dokumentów w formacie edytowalnych plików DOC.


§ 3 Dostawa

Dostawa dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO w wersji „PREMIUM CD”, odbywa się Listem Poleconym, na adres wysyłki podany w procesie zamówienia. Koszt wysyłki doliczony do ceny sprzedaży w sklepie RBDO.PL wynosi 7 zł brutto.

 

ANEKS NR 2 -  DOTYCZĄCY ZAMÓWIEŃ DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH Z INSTRUKCJĄ ZGŁOSZENIA ZBIORÓW DO GIODO

§ 1 Specyfikacja Produktu

W § 3 Regulaminu dla produktu Dokumentacji przetwarzania danych z INSTRUKCJĄ ZGŁOSZENIA ZBIORÓW DO GIODO dodaje się niniejszą pozycję do zestawu elektronicznego, wraz z uprawnieniem konsultacji prawnej w zakresie procedury zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO.

§ 2 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy zakupu usług, następuje poprzez złożenie zamówienia (w systemie CASHBILL, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl). Cena promocyjna produktu wynosi 199 zł netto ( + 23% VAT) .

 

ANEKS NR 3 -  DOTYCZĄCY ZAMÓWIEŃ PAKIETU: ”RAZEM TANIEJ”.

1. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH

2. AUDYT ZBIORÓW DANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DO GIODO

§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy aneks reguluje kwestię zakupu dokumentacji wraz z rejestracją baz w GIODO – w zestawie „RAZEM TANIEJ” –  1. DOKUMENTACJA PRZETWARZANIA DANYCH 2. ZGŁOSZENIE ZBIORÓW DANYCH DO GIODO. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy zakupu usług, następuje poprzez złożenie zamówienia (w systemie CASHBILL, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl). Cena standardowa produktu wynosi 599 zł netto ( + 23% VAT) .

§ 3 Zasady Realizacji Usługi

1. Realizacja zamówienia DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH następuję w formie identycznej, jak w przypadku zamówienia usługi standardowej, opisanej w Regulaminie zakupu „Dokumentacji RBDO w wersji „STANDARD” - (w formie wysłania dokumentów w wersji .pdf na adres e-mail).

2. Realizacja zamówienia usługi AUDYT BAZ DANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DO GIODO, następuje poprzez określenie zakresu czynności koniecznych do złożenia wniosku rejestracyjnego do GIODO, co obejmuje w szczególności identyfikację Zbiorów, podlegających zgłoszeniu.

3. W przypadku stwierdzenia obowiązku rejestracyjnego danego Zbioru Danych do GIODO następuje jego zgłoszenie do właściwego rejestru, na mocy udzielonego pełnomocnictwa w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia braku konieczności zgłaszania zbiorów do GIODO, pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty standardowej za audyt, w wysokości (300 zł netto + 23% VAT) odpowiadająca nakładowi pracy niezbędnej do jej wykonania. Zwrot niniejszej kwoty następuje po stwierdzeniu opisanego przypadku przez Konsultanta Prawnego RBDO.